< < فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
ذهنیتم از همنوعانم 1 - افکار من
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افکار من

زندگی   ادامه   دارد !

امامی بایست ادامه    پیدا    میکرد  ،  سریال های   عبادت    واطاعت   !

  

جا  یی    خواندم        که    ارزش    ومقام      چوپان     درگر و    حضورگوسفنداست.

 

 ودرجایی       دیگرخواندم     که        چوپانی        شغل       انبیاست.

 این     دو       را     که                کنار    هم           میگذارم،

  

 احساس     خود    گوسفند      پنداری         شدید ی        به        من             دست                میدهد.

  

احساس این         که             بایدحضور       داشته             باشم         که             عبادت           کنم،

 

                                     که          اطاعت             کنم

 

                                                                                                                احساس         پله      های       یک       نردبان        را       دارم

 


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/9ساعت 11:10 عصر توسط فرامرزقدرتی| نظرات ( ) |